IZDANJA UZ IZLOŽBE​

Muzej grada Zagreba je od osnutka 1907. godine realizirao brojne izložbe: stalne izložbe u prostorima u kojima je bio smješten te povremene izložbe koje su realizirane u vlastitom prostoru ili izložbe koje su gostovale u drugim institucijama ili ustanovama. Zamjetno je kako dolaskom dr. Franje Buntaka na mjesto ravnatelja Muzeja grada Zagreba, 1947. godine izložbena djelatnost muzeja postaje bogatija, odnosno redovitija. Proces kreiranja izložbe započinje odabirom teme, slijede opsežna istraživanja i pripremni radovi te naposljetku njeno postavljanje i otvaranje. Istovremeno s tim, potrebno je obavijestiti javnost – sugrađane, prijatelje, kolege, korisnike muzeja… – o održavanju izložbe, terminu otvorenja i njezinu trajanju. U tu svrhu priprema se i tiska marketinški materijal: pozivnice, koje se poštom dostavljaju na adrese korisnika, ali i plakati izložbi koji se postavljaju na oglasne punktove. Uz izložbu, za korisnike su, tada – ali i danas – pripremani informativni muzejski leci, presavici ili deplijani, koji sadržavaju osnovne informacije o izložbi.

S obzirom na činjenicu da je izložba temeljni oblik muzejske komunikacije, najveći dio publikacija u izdanju muzeja čine katalozi povremenih izložbi. Najraniji katalozi izložbi u Muzeju grada Zagreba tiskani su pedesetih godina 20. stoljeća. Prvi su tiskani u malim formatima, uglavnom sadrže uvodni tekst i kataloške jedinice izloženih predmeta, a ilustrirani su sa svega nekoliko crno-bijelih fotografija. Tijekom vremena, katalozi poprimaju veći format, postaju sadržajno bogatiji i odlikuju se sve zahtjevnijim likovnim i grafičkim rješenjima. Početkom 2000.-ih u Muzeju nastaju prvi elektronski katalozi izložbi.

Tijekom 1950-ih godina plakati, pozivnice i deplijani bili su, iz današnje perspektive, skromni opsegom i kvalitetom izrade, ali u skladu s tadašnjim financijskim prilikama i tehničkim mogućnostima. Već 1960-ih godina osim tipografskih plakata tiskaju se plakati s vidljivim autorskim pristupom. Uz muzejske plakate koji su za pojedine izložbe tiskani u različitim formatima ili u više varijanti, tijekom vremena nastajali su i drugi vidovi muzejske promocije. Zamjetno je da su tijekom 2000-ih pozivnice, plakati, brošure, deplijani i leci promijenili formu, kako se sve više publikacija realizira u digitalnom obliku, a pokretne slike, reklamni filmovi i ostali marketinški materijal sve češće „živi“ u virtualnom okruženju.

Muzejski vodiči su publikacije koje sadržavaju tekstove o muzeju, služe korisnicima za upoznavanje s muzejskim sadržajima i često su višejezični. Prvi vodič Muzeja grada Zagreba tiskan je 1977. godine, a razvoj tehnologije je utjecao i na ponudu vodiča. Muzej je koristeći nove tehnologije svojim korisnicima 2005. godine ponudio dva vodiča – Audio vodič („mobileGuide“), multimedijalni interaktivni DVD-ROM Muzej grada Zagreba: virtualna šetnja s audio-vodičem i Vodič po Muzeju grada Zagreba namijenjen slijepima, slabovidnima i gluhoslijepim osobama.

Prvi plakat, prvi sačuvani deplijan i katalog

Nakon preseljenja Muzeja iz Opatičke 8 u Opatičku 20, otvoren je stalni postav Muzeja grada Zagreba 1949.godine. Suradnik pri izradi stalnog postava bio je akademski slikar Mijo Bišćan, koji je izradio crteže – muzeografska pomagala koja su interpretirala povijesne događaje. Autor je i prvog plakata Muzeja grada Zagreba, na kojem je prikazan ulaz u izložbene dvorane.

Prvi sačuvani deplijan je onaj od izložbe Kovani cvjetovi Zagreba, a  radi se o izložbi fotografija Josipa Vranića. Održana je u Muzeju grada Zagreba od 29. lipnja do 13. srpnja 1964. godine. Josip Vranić zaposlen je 1961. godine i radio je kao muzejski fotograf do umirovljenja, 2000. godine.

Prvi sačuvani katalog je onaj od izložbe Slike Zagreba od 16. –  19. stoljeća, koja je održana od 1.listopada do 10. studenoga 1957. godine, a priređena je povodom proslave 50. godina osnivanja Muzeja grada Zagreba. Autor izložbe bio je dr. Franjo Buntak, a izložbu je oblikovao akademski slikar Mijo Bišćan.

Pregledaj: