IMPRESUM

Muzej grada Zagreba

Godina objave: 2022.
Autorice koncepcije izložbe: Milena Bušić, Dajana Batinić
Digitalizacija građe: Dajana Batinić, Milena Bušić, Ivana Čeko, Ivana Hrup, Juraj Sekula
Obrada građe: Milena Bušić
Oblikovanje mrežne stranice: Branimir Tomić