DRUGA IZDANJA

Iako su izdanja uz izložbe najzastupljenija vrsta publikacija u okviru muzejskog izdavaštva, treba spomenuti kako su u izdanju Muzeja grada Zagreba tijekom godina objavljene i neke drugačije vrste, od kojih se s ponosom može istaknuti zbornik Iz starog i novog Zagreba ili nakladnički niz Mala serija Muzeja grada Zagreba. Važno je istaknuti kako Muzej grada Zagreba 1957. slavi pedeset godina svoga postojanja, a upravo je ta obljetnička godina bila značajna prekretnica u izdavaštvu Muzeja.

Među izvorima za povijest grada Zagreba značajno mjesto zauzimaju Povjestni spomenici slob. kralj. grada Zagreba priestolnice Kraljevine dalmatinsko-hrvatsko-slavonske, koji od osamnaestog sveska nose ime Povijesni spomenici grada Zagreba, a dosad su izdani u ukupno 24 sveska. Počeo ih je izdavati Ivan Krstitelj Tkalčić, prvi svezak izdan je 1889., a posljednji 2007. Primjerice, Emilij Laszowski, prvi ravnatelj Muzeja grada Zagreba, građu je sakupio i priredio u čak sedam svezaka – od 12. do 18. sv. Mijenjali su im se izdavači pa je tako, jedan od njih – devetnaesti, izišao u izdanju Muzeja grada Zagreba 1953. godine. Priređivačica i autorica uvodnika bila je dr. Lelja Dobronić, znanstvena suradnica Muzeja.

1957. godine izdan je prvi svezak zbornika Iz starog i novog Zagreba koji je i svečano predstavljen povodom pedesete obljetnice Muzeja grada Zagreba. Dnevne novine su popratile obilježavanje obljetnice i izdavanje zbornika, što vidimo i na primjeru članka objavljenog u Narodnom listu 6. 10. 1957. Već je taj prvi broj okupio eminentne autore, koji su obrađivali teme iz zagrebačke prošlosti i sadašnjosti, a jedan dio tekstova bio je posvećen i obljetničkom Muzeju grada Zagreba.
Kroz sedam svezaka zbornika nizali su se tekstovi raznih stručnjaka, kako djelatnika Muzeja grada Zagreba tako i ostalih vrsnih poznavatelja Zagreba. Izišla su i dva posebna izdanja zbornika, 1959. Stare numeracije kuća u Zagrebu, te 2003. Stari „vijenac“ sela oko Zagreba, a autorica obje publikacije bila je Lelja Dobronić.

Na valu velike pedesete obljetnice Muzeja pokrenuta je i posebna edicija Mala serija Muzeja grada Zagreba, u okviru koje je izišlo četiri publikacije. Prva od njih je katalog istoimene izložbe, Slike Zagreba od 16. do 19. st., izdan u obljetničkoj 1957. godini. Već 1958. izlazi knjižica Spomenici i spomen-ploče u čast učesnika i događaja NOB na području Zagreba, autora Dušana Koraća. Ostalim dvjema publikacijama autorica je Lelja Dobronić, a izdavane su ovim redom – 1959. Zagrebački graditelj Janko Jambrišak te Zaboravljeni zagrebački graditelji 1962. godine.

U ovoj temi izdvojena su neka posebna izdanja Muzeja grada Zagreba, no nisu sva ovdje nabrojana ili predstavljena. Primjerice, izlazila su i posebna glazbena izdanja, poput gramofonske ploče Orkestrion vam svira… 1977. ili glazbenih CD-a 2000-ih godina.

I šećer za kraj… djeca su važni gosti Muzeja grada Zagreba. Osim obilaska stalnog postava i izložbi, najčešći su korisnici muzejskih edukativnih programa. Zbog što boljeg i jasnijeg shvaćanja onoga što Muzej grada Zagreba predstavlja, 2016. godine izdana je muzejska publikacija za djecu, svojevrstan vodič po muzeju za najmlađe. Osim toga, 2020. izdana je i slikovnica Krtica Talpa istražuje Muzej grada Zagreba – edukativna publikacija namijenjena djeci predškolske i mlađe školske dobi. Posebna vrijednost slikovnice odlikuje se u uvažavanju različitosti, inkluziji osoba oštećena vida, poticanju djece empatiji i zanimanju za druge i drugačije i njihova prava.

Pregledaj: